Tjänster

Original

I ateljén gör vi allt som behövs för att göra i ordning ert material så att det kan tryckas med rätt kvalitet. Även typografi och textombrytning. Allt från broschyrer och böcker till annonser och storformat. Formatanpassning är ett begrepp som används i branschen och för vår del betyder det att vi utifrån en färdig layout formatanpassar annonser och andra trycksaker som ska göras eller redan har producerats en gång. Det är en tjänst som tack vare vårt effektiva produktionsflöde kan spara många arbetstimmar för våra kunder.

Retusch

När du behöver förändra bilder fixar vi det spårlöst och osynligt. Det kan handla om allt från att foga ihop flera bilder till en panoramabild, lägga till och dra ifrån detaljer och förändra färger till att få bilden att se ut som ett slitet gulnat fotografi. Våra skickliga bildretuschörer är redo att ta sig an de knepigaste utmaningar. En bra bild är en bra början. Men slutet hänger på hur och var bilden ska användas. Funkar den på rosa dagstidningspapper? Håller den för att dra upp på en vepa? Kommer bilderna från olika håll och behöver harmoniseras i färger, former, skärpa? Vi hjälper dig att få svar på din frågor.

Repro

I repron optimerar vi bilder och kalibrerar färger utifrån papperet som ska användas. Hantering och omvandling till rätt filformat. Vi erbjuder grafisk produktion för era annonser och kampanjer, med fokus på tidskrifter, magasin, kundtidningar och kataloger. Vi tar hand om traffic, annonshantering och prepress, trycker förprovtryck enligt ISO- eller TU-standard, simulerat för den aktuella trycksaken.

Projektledning / rådgivning

Vi har flera kunder som valt att låta oss ta hand om både layout och original, bildbehandling, tryck och distribution av deras återkommande trycksaksproduktion. Genom vårt nätverk kan vi även hjälpa till med eller rekommendera fler kompetenser som copywriters, fotografer med mera.