pc.png
En bra bild är en bra början
Vi fixar resten
Vi hjälper dig med hela eller delar av din grafiska produktion – från idé till färdigt original, bildbehandling och avancerad retusch till anpassad PDF för vald kanal.
device_horizontal.png
device_vertical.png
Vill du läsa om några jobb som vi är extra stolta över?
BR_LAB_940x400.png
Vill du träffa oss?
Retuscher, tryckanpassning, originalproduktion och provtryck.
För Burger King är vi grillmästare när det gäller allt från att bygga nya bildsköna burgare med retusch och montage.
Bildintensiva produktioner, från kataloger och tidningar till annonser och säljutskick. Med bildhantering, slutoriginal, förprovtryck och tar hand om tryck och distribution.