pc.png
En bra bild är en bra början
Vi fixar resten
Vi hjälper dig med hela eller delar av din grafiska produktion – från idé till färdigt original, bildbehandling och avancerad retusch till anpassad PDF för vald kanal.
device_horizontal.png
device_vertical.png
Vill du läsa om några jobb som vi är extra stolta över?
BR_LAB_940x400.png
Vill du träffa oss?
För Schibsted rullar vårt maskineri för fullt med allt från traditionella trycksaker till annonskampanjer i både magasin och dagspress.
För Midroc gör vi i stort sett hela den grafiska kedjan från all slags bildhantering till certifierade pdf:er och förprovtryck.
Retuscher, tryckanpassning, originalproduktion och provtryck.
Från tryckanpassning och retusch av bilder till kvalitetssäkring av slutoriginal, produktion av certifierade pdf:er och förprovtryck.
För Burger King är vi grillmästare när det gäller allt från att bygga nya bildsköna burgare med retusch och montage.
Vi sköta hela originalproduktionen av deras kundtidning.

Pages