pc.png
En bra bild är en bra början
Vi fixar resten
Vi hjälper dig med hela eller delar av din grafiska produktion – från idé till färdigt original, bildbehandling och avancerad retusch till anpassad PDF för vald kanal.
device_horizontal.png
device_vertical.png
Vill du läsa om några jobb som vi är extra stolta över?
BR_LAB_940x400.png
Vill du träffa oss?

Till det här roliga jobbet fick vi både färdiga önskemål från kunden men även lägga till mycket egen kreativitet för att uppnå slutreslutatet.

Ett gammalt fotografi som både skulle färgläggas men även förlängas med mer vägg, golv och matta än som fanns i originalet.

Till det här jobbet har vi hjälpt Danagård Litho med inscanning av gamla fotografier och bl.a retuscherat repor och andra trasiga delar. Vi har även färgat om bilderna och i vissa fall storleksanpassat små bilder till större för helsidesuppslag i den färdiga boken.

För tidningen Tandsting gör vi allt från retusch och tryckanpassning av bilder till kvalitetssäkring av slutoriginal, certifierade pdf:er och förprovtryck.
För Schibsted rullar vårt maskineri för fullt med allt från traditionella trycksaker till annonskampanjer i både magasin och dagspress.
För Midroc gör vi i stort sett hela den grafiska kedjan från all slags bildhantering till certifierade pdf:er och förprovtryck.
Retuscher, tryckanpassning, originalproduktion och provtryck.

Pages