pc.png
En bra bild är en bra början
Vi fixar resten
Vi hjälper dig med hela eller delar av din grafiska produktion – från idé till färdigt original, bildbehandling och avancerad retusch till anpassad PDF för vald kanal.
device_horizontal.png
device_vertical.png
Vill du läsa om några jobb som vi är extra stolta över?
BR_LAB_940x400.png
Vill du träffa oss?
För tidningen Tandsting gör vi allt från retusch och tryckanpassning av bilder till kvalitetssäkring av slutoriginal, certifierade pdf:er och förprovtryck.
Retuscher, tryckanpassning, originalproduktion och provtryck.
Från tryckanpassning och retusch av bilder till kvalitetssäkring av slutoriginal, produktion av certifierade pdf:er och förprovtryck.
För Burger King är vi grillmästare när det gäller allt från att bygga nya bildsköna burgare med retusch och montage.
Vi sköta hela originalproduktionen av deras kundtidning.
Bildintensiva produktioner, från kataloger och tidningar till annonser och säljutskick. Med bildhantering, slutoriginal, förprovtryck och tar hand om tryck och distribution.
Vi gör retuscher i miljöbilder och i stort sett hela den grafiska kedjan från format- och tryckanpassning till slutoriginal och förprovtryck

Pages